Opłaty

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

  • 1 x 50 minut tygodniowo – 80 zł za miesiąc zajęć
  • 2 x 50 minut tygodniowo – 140 zł za miesiąc zajęć
  • koszt pojedynczych zajęć – 20 zł

Zajęcia dla dorosłych

  • 1 x 50 minut tygodniowo – 70 zł za miesiąc zajęć
  • 2 x 50 minut tygodniowo – 120 zł za miesiąc zajęć
  • koszt pojedynczych zajęć – 20 zł

Opłaty należy wnosić z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto:

MUZYCZNE ABC MICHAŁ BIAŁECKI

38 1050 1025 1000 0090 9182 4343

z dopiskiem:
Imię, nazwisko, nazwa zajęć i miesiąc, za który opłata została wniesiona.

Umowy

Zapraszamy do pobrania umowy na zajęcia dla dzieci i młodzieży: umowa w pdf.

Zapraszamy do pobrania karty zgłoszeniowej na zajęcia dla dorosłych: karta zgłoszeniowa w pdf.

Fit and dance > Opłaty i umowy